cam fanustaki çiçek

Kıyamet gününde insanların en üstün olanları, dünyada ziyadesiyle Allah’tan korkanlardır. Üstünlük sağlam itikatla, ihlasla yapılan ibadette ve güzel ahlaktadır. Güzel ahlakın yeri ise kalptir. Bu sebepten Allah Resûlü (sav) buyurdu ki:

“Dikkat edin, insanda bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. Dikkat edin ve bilin ki, o kalptir.”

Kalp, kötü ahlakın etkisiyle bozulursa bu bütün vücuda sirayet eder. Kul, kötü ahlaktan ve huylardan kurtulmadıkça da günahlardan kurtulamaz. Şayet kalp, kötü ahlak ve huylardan temizlenip güzel ahlak ve iyi huylarla süslenirse, diğer uzuvlar da onun hükmüne itaat eder. Bu yüzden kalp hallerine ait olan ilim ve marifet İslam dünyasının esasıdır, ahiret yolunun temelidir.

“Güzel ahlak Allah’ın en büyük ahlakıdır.” (Et-Terğib ve’t-Terhîb, c.3, Fi Huluku’l-Hasen, Edep 17, h.4064)

Tasavvuf, mümini bu ahlakla süslemeye çalışır.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar