Kabe

Makam-ı İbrahim: “Ey Ademoğlu, aslım taştır; fakat seni de beni de yaratan Yüce Allah, Kâbe’nin inşası esnasında beni İbrahim Aleyhisselam’ı kaldırıp indirme gücüne sahip kıldı. Etrafında tavaf yapmış olduğun şu bina benim yardımımla inşa edildi. Ben şimdi sana derim ki, itikaden ve amelen sadık isen Yüce Allah (Celle Celâlühû), beni İbrahim Halilullah’a nasıl yardımcı eylediyse senden de aynı yardımı esirgemem.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar