Kuran sevdası

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizden biri Kur’an’ın üçte birini okumadıkça sakın uyumasın. Denildi ki: “Buna nasıl güç yeter?” Buyurdu ki: “Kulhüvallâhü ehad, Kul eûzü bi-rabbi’l-felak, kul eûzü bi-rabbi’n-nâs’ı okumaya güç yetmez mi?”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, s.491, h.6112

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar