anne kuş ve yavrusu

Dünyanın tamamı hikmettir. Ahiretle alakalı amellerin tamamı kudrettir. Dünya hikmet üzerine kurulmuştur. Ahiret ise kudret üzerine kurulmuştur. Öyleyse hikmet evi olan dünyada güzel amelleri terk etme. Kudret evi olan ahirette de, dünyadaki amelin kudretini acze sevk etme. Hikmet evinde ameli hikmetiyle işle. Amelin kudretine güvenip dayanma. Kaderi kendine mazeret sayma. “Kader böyle imiş ne yapayım. Kaderde olmadığı için güzel ameller işleyemedim.” demeye kalkışma. Zira nefs, kaderi mazeret gösterip onunla delil beyan etmeye ve böylece amelleri terk etmeye kalkışır. Sakın bu oyuna gelme. Kaderi mazeret olarak gösterip işin içinden sıyrılmaya kalkışmak tembellerin işidir, miskinlerin işidir. Kader, ancak emirlerle nehiylerin haricinde mazeret olabilir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar