iki tane gül

Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz: “Sabah namazının iki rekat sünneti benim için dünyadan ve onun içindekilerden hayırlıdır.” buyurmuştur.

İbni Abbas (Radıyallâhu anh) efendimiz bu hususta şu bilgiyi vermiştir: “Verilen namaz emri, sabah namazının farzından önceki sünnet namazıdır.” (Müslim, c.1, b.96, h.725)

Hz. Âişe (Radıyallâhu anhâ) validemiz de şöyle demiştir:

“Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) öğle namazının farzından önceki dört rek’at ile sabah namazının farzından önceki iki rekâtı hiç terk etmezdi.” (Buhârî, Teheccüd 34, Ayrıca bkz. Nesâî, Kıyâmü’l-leyl 56)

Bu hadislerden öğrendiğimize göre Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetini hiç terk etmemiş, buna verdiği değeri diğer nafile namazların hiçbirine vermemiş ve bu namazı dünya ve dünyadaki her  şeyden daha üstün ve hayırlı saymıştır. Hatta “Sizi atlılar kovalasa bile yine de sabah namazının iki rek’at sünnetini bırakmayın” (Ebû Dâvûd, Tatavvu 3, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2, 405) diye emretmek suretiyle, sadece normal zamanlarda değil, yolculukta, tehlikeli zamanlarda bile bu iki rekat sünnetin kılınmasını tavsiye etmiştir. 

Resûl-i Ekrem (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz öğle namazının farzından önceki dört rekat sünneti, öğlenin farzından sonraki iki rekat sünneti, sabah namazının farzından evvelki iki rekat sünneti hiçbir zaman terk etmezdi.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar