güzel dua

Mürşidinin suretini iki gözü arasında tahayyül etmek akıllara “İnsanın alnı secde mahallidir, Allah’tan başkasını oraya yakıştırmak uygun olur mu?” sorusunu getirmektedir.

Bu düşünce ve ifade tarzı, genellikle rabıtanın şirk olduğunu ispata soyunmuş kimselerin kasıtlı beyanlarının bıraktığı izlerdir. Burada kastedilen husus, mürşidini gözünün önünde hayal etmek, hatta mürşidi ile göz göze geldiğini düşünmektir. Çünkü insanların birbirleriyle iletişiminde en önemli ve en etkili organ gözdür. Kaldı ki modern ilimde iletişimin konuşmadan çok, göz ve yüz ifadeleriyle anlatılan sessiz mesajlarla olduğu kabul edilmektedir. Sevgi ve şevkat dolu tebessümlü bakışların insanı ne kadar etkilediğini herkes bilir. Mürid, mürşidinin suretini gözünün önünde canlandırarak sevgi duygusunu her an canlı tutar. 

Eşrefoğlu Rûmî (ks) hazretlerinin “Dil-dudak deprenmeden sözden anlayan gelsin.” mısrası, muhabbetin bağlılıktaki etkisini gösterir. Yoksa mürşidin iki göz arasında hayal edilmesi, secde mahalli olan alna bir beşeriyetin yerleştirilmesi demek değildir. İnsan meseleye nasıl bakarsa öyle görür, ona göre sonuçlar çıkarır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Reklamlar