şeker pembesi güller

Allahu Teâlâ (cc) buyuruyor ki:

“Allah ve melekleri peygambere salavat okurlar. Ey iman edenler, siz de ona salavat getiriniz ve tam selam veriniz.” (Ahzab sûresi, ayet 56)

Beşir b. Sa’d (ra) dedi ki:

“Ya Resûlallah, Allahu Teâlâ bize senin üzerine salât getirmemizi emretti. Sana nasıl salât edelim?” (Bunun üzerine) Resûlullah (sav) bir müddet sükût etti ve sonra şöyle buyurdu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhime, inneke Hamîdün Mecîd. Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim, inneke Hamîdün Mecîd.”

Anlamı: Allah’ım! Muhammed’e (sav) ve Muhammed’in ailesine salât (rahmet) eyle; İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine rahmet ettiğin gibi. Muhammed’i (sav) ve Muhammed’in ailesini de mübarek kıl; âlemlerde İbrahim’i (as) ve İbrahim’in ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphesiz ki, sen Hamîd ve Mecîd’sin. (Fiiliyle hamde lâyık ve keremi geniş olansın.)

( Tirmizî, c.5, Tefsir 33, h.3220; Müslim, Salât 65 (405); Ebû Dâvud, Salât 183, h.980)

Allahu Teâlâ diğer ibadetler için kullarına sadece emir verdi. Ama Resûlullah’a salavat böyle olmadı. Önce bizatihi kendisi ona salavat okudu ve ona salavat okumaları için meleklere emretti. Bundan sonra da müminlere salavat okumaları emrini verdi. İşte bundandır ki, Resûlullah’a salavat, ibadetlerin en faziletlilerindendir.

Salat ü selam okumak, Resûlullah (sav)’ın şefaatine kavuşmanın en kısa yollarından biridir. Zira ümmetin salatı o’nun şefaatini taleptir.

Resûlullah (sav):

“Üzerime salât eden kimseye karşı Allah (cc) ruhumu iade eder ve onun selamını alırım.” buyurmuştur. Hatta Ashab-ı kiram:

“Ya Resûlallah, sana nasıl salât edelim, sen çürümüş olacaksın.” dediklerinde Peygamber (sav):

“Allah, nebilerin cesetlerini yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır.” diye cevap vermiştir. (Ebû Dâvud, Menâsik 96, h.2041; Dârimî, Salâh 206, h.1580; İbni Mâce, İkâmeti’s-Salâh, 1085; Tac Tercümesi c.1, s.292)

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd 

Reklamlar