mavi ışıklı kavanoz

Şeytan aleyhilla’ne bir kulu azdırmak için günahtan ve sair şeylerden korkmayan kimseleri arar. Tatlı bulaşığını arayan sinekler gibi. Böylece insanı güzel yoldan, kıymetli ibadetten, farz olan zikrullahtan alıkoyarlar. (Şuarâ sûresi, ayet 221-222)

Rivayet olunur ki, İsa Aleyhisselâm bir gün evinden çıktığında şeytanla karşılaşmış. “Kendini perişan ettiğin gibi insanları da perişan etmeye devam ediyorsun.” demiş. Onun her bir elinde bir şişe varmış. İsa Aleyhisselâm arkasında bunları sakladığını görünce onlar nedir, diye sormuş. Şeytan peygamberlere yalan söyleyemediği için şişelerde ne olduğunu açıklamış. Şişelerin birinde bal, diğerinde de kül olduğunu söylemiş. Hz. İsa Aleyhisselâm: “Neden bunları taşıyorsun?” deyince şeytan: “Balı gıybet yapanların ağzına sürüyor, onu tatlandırıyorum ki, daha çok gıybet etsinler. Külü de yetim ve fakir olanların yüzlerine sürüyorum ki, çirkin gözüksünler de merhamet sahipleri onlara yardım etmesin.”

Rabbi Zülcelâl vel-kemâl muhafaza eyleye. Âmin.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar