zikrin en faziletlisi lâ ilahe illallah

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:

“Şeytanlarınızı Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun Resûlüdür) sözü ile eziniz. Zira hiç şüphe yok ki, şeytan onunla ezilir. Tıpkı birinizin sırtına çok ve ağır yük yükleyerek devesini ezmesi ve halsiz düşürmesi gibi.”

Ey Ahâli! Şeytanlarınızı, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünün mücerret telaffuzu ile değil, onu söyleyişinizdeki ihlasla eziniz. Kelime-i tevhid, cin ve insan şeytanlarını yakar. Zira o, şeytanlar için bir ateştir, tevhid ehli için de bir nurdur. 

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar