ekmek yiyen kuşlar

“Allah imanı yarattı, onu hoşgörü ve haya ile süsledi. Küfrü yarattı, onu da cimrilik ve boş kuruntu ile süsledi.” (Râmûzu’l-Ehâdis, h.3480)

Allah Azze ve Celle buyurdu ki:

“Allah’ın kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”  (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 180)

“Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.” (Nisâ Sûresi, ayet 37)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar