ağaçlar ve kalp

Ey Allah’ım seni sevmek ne güzeldir ne güzeldir,

Yolunda baş ü can vermek ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Şol ism-i zâtını sürmek, visâlin gülünü dermek,

Cemâl-i Pâk’ini görmek, ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Sürüp dergahına yüzler, döküp yaşı yere gözler,

Bir olsa gece gündüzler, ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Visâlin derdine düşmek, yanıp aşk oduna pişmek,

Sonunda sana erişmek, ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Niyâzi yârini bulmak, yanında eğlenip kalmak,

Varıp bir ile bir olmak, ne güzeldir ne güzeldir.

Niyazi Mısrî

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Niyazi Mısrî’den: Sevdim Seni / İlahi

Reklamlar