Hz. Muhammed sav

İnsanların en cömerdiydi. Yanında bir dinar ya da bir dirhem olduğu halde gecelemezdi; fazla parası olup da onu vereceği kimseyi bulamazsa, gece de olsa, o paradan kurtulana kadar evine gitmezdi. Kendisinden bir şey istendiği zaman onu muhakkak verirdi. Papuçlarını diker, ailesinin işlerine yardım eder ve onlarla beraber et doğrardı. O, insanların en hayalısı ve en mütevazisi idi.  Hür veya köle olsun herkesin davetine icabet etmesi, bir yudum süt de olsa hediyeyi kabul edip ona karşılık vermesi O’nun güzel ahlakından bazılarıdır.

Allah’ın salât ve selamı O’nun, âlinin, ashabının ve sünnetine tâbi olanların üzerine olsun.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar