iki pembe gül

Evliyaullah, Allah (cc)’ın ve sevgili Peygamber (sav)’inin sözlerini, emir ve yasaklarını insanlara hikmet ve güzel öğütlerle hatırlatır, yapılma şekillerini öğretir. Kişi de, bu emir ve yasaklara uyarak Allah’ı hatırlar. Yapılan rabıta sayesinde dirilen kalp Allah’ın emirlerini itirazsız tasdik eder. Çünkü kalp, Allahu Teâlâ’nın sevgisiyle dolunca ilahi nurun fazlı diğer uzuvlara yansır. Böylece nefsi dizginlemek, arzu ve meyillerine gem vurmak, taat ve ibadetlere ağırlık vermek ve Cenâb-ı Hak’tan tecelli-i ilahisini beklemek; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet sırlarına kavuşmak mümkün olur ki, bu da ancak olgun bir rabıta ile gerçekleşebilir.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Reklamlar