dağdaki derviş

Kamil insan bütün işlerinde orta halde olur ki, o ifrat ile tefritin ortasıdır. Ayıpları örtücüdür ki, kimsenin sırrını ve ayıbını kimseye söylemez. Özellikle gönül sırlarını öyle örter ki, asla ifşa etmez. Onun nefsi öyle tok ve zengindir ki, bütün insanlardan müstağnidir. Öyle güzel ahlaka sahiptir ki, bir şeye kesinlikle gazap etmez. Hiç kimseye ve hiçbir nesneye kötü bir söz söylemez. 

Kamil insanın hareketleri, seçkin iyilikler ve ibadettir. Güzel nefesleri tesbih ve inayettir. Yumuşak sözleri ilim ve hikmettir. Fasih lehçesi lezzet ve tatlılık doludur. Şirin konuşması huzur ve nezahettir.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar