uçan kalp

Sehl bin Abdullah Tüsterî’ye sormuşlar: “Nefis için en zor olan şey nedir?” “İhlastır, zira nefsin ihlasta hiç nasibi ve hazzı yoktur.” diye cevap vermiş. Çünkü ihlas, Hakk’ın davetine icabettir. İcabeti olmayanın ihlası da yoktur.

Yine demiştir ki: “İhlas, dini nasıl Allahu Teâlâ’dan aldıysan yine öylece ondan başka hiçbir kimseye vermemendir.”

Güzel huydan sormuşlar. Şöyle cevap vermiş: “Güzel huyun en aşağı hali; başkalarının yükünü çekmek ve kötülüğe kötü karşılık vermemektir. Yapılan kötülüğü affedip onu yapanı bağışlamaktır.”

Yine demiştir ki: “Nefis ölmeden kalp asla dirilmez. Nefsine hâkim olan hem aziz olur, hem de başkalarına hâkim olur.” Makamların en muazzamı kötü bir huyu, iyi bir huya dönüştürmektir. İnsanoğlunu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzusu ve fakirlik korkusu.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar