İstanbu bulutları

Dünyaya talip olma. Dünyalık için öfkelenme. Zira böyle bir hareket kalbini ifsad eder, bozar. Tıpkı bala karıştırılan sirkenin onu bozması gibi.

Vah sana! Dünya sevgisi ile kibri bir arada topladın. Halbuki bunlar öyle iki haslettir ki, kimde bulunurlarsa o iflah bulmaz. Meğer ki onlardan tevbe etmiş ola.

Akl-ı selim sahibi ol. Şöyle bir düşün. Sen kimsin? Nesin? Hangi şeyden yaratıldın? Niçin yaratıldın? Kibirlenme. Zira ancak cahiller kibirlenir. Allah’ı, O’nun resûllerini ve salih kullarını bilmeyenler kibirlenir.

Ey aklı kıt olan kişi! sen kibirlenerek yükselmek istiyorsun. Bu yanlıştır. Tersini yap. Kibirlenme. Bilakis tevazu göster. İşte o zaman isabet eder, gerçekten yükselirsin. Bak, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar:

“Kim ki Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse onu da alçaltır.”

Ahirete razı olan, dünyaya lâyık olur. Aza razı olana çok gelir. Alçakgönüllülüğe razı olana efendilik gelir. Sen daha aşağıya razı ol ki, hakkındaki hüküm değişsin.

Kim ki kadere boyun eğer ve razı olursa, her şeye kâdir olan Allah onu yükseltir. Tevazu ve hüsn-ü edep seni Allah’a yakınlaştırır. Kibir ve sû-i edep ise seni Allah’tan uzaklaştırır. Taat, ibadet seni islah eder Allah’a yakınlaştırır. Masiyet, günah ise seni ifsâd eder, Allah’tan uzaklaştırır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 367 / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar