ebru gibi

Ahmed bin Havârî (Rahmetullâhi aleyh), kalp katılığı üçtür, demiştir. Bunlar bulundukça kişide haya olmaz:

1- Ağlamayan göz,

2- Tûl-i (uzun)emel,

3- Dünya sevgisi

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar