Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Allah Azze ve Celle buyurdu ki: “Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Yalnız oruç hariç, çünkü o benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde edebe aykırı kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet biri ona kötü söz söyler veya kendisi ile dövüşürse “ben oruçluyum, ben oruçluyum” desin (ona uymasın). Muhammed’i irade ve kudreti ile yaşatan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağzının kokusu, Allah katında misk kokusundan daha iyidir. Oruçlu için ferahlanacağı iki sevinç vardır:

1- İftar ettiği zaman (açlıktan kurtulduğu için) sevinir.

2- Rabbine kavuştuğu zaman orucunun sevabı ile (alacağı mükafattan dolayı) sevinir.

Hadis Kaynak: et-Terğib vet-Terhib, c.2, s.79, h.no 1

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar