tahtadaki pembe gül

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin ve hatalarınızı örtsün Çünkü Allah çok beğışlayıcı ve çok esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân sûresi, ayet 31)

Hızır (as), Musa (as)’a, “Eğer bana tâbi oldun ise ben sana sırrını söyleyinceye kadar yaptıklarımdan sorma. (Kehf sûresi, ayet 70)” diyerek teslim olmanın önemini dile getirir. Ayet-i kerimede işaret edildiği gibi muhabbetullaha ermenin yolu, Allah Resûlünü sevmek, O’na itiraza ve nefsin arzularına fırsat vermeden teslim ve tâbi olmaktan geçer ki, bu da muhabbetin alametidir. Zira muhabbetin olmadığı teslimiyette zulüm vardır. Evliyaya duyulan sevgi rabıtanın tam kendisidir.”

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar