zarf

Ahmed bin Havârî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Kul, Allahu Teâlâ’dan haya ettikçe, Cenâb-ı Hak, yer halkının tümüne onun ayıplarını unutturur. Kıyamette onun aleyhine şehadet edecek kimse bulunmaz. Kul Sırat köprüsü üzerinde iken eline bir mektup verilir. Kul açıp okuduğu zaman: “Kulum, sen yaptığın ve yapmak istediğini yaptın, fakat ben bu konuda aleyhinde bir açıklama yapmaktan haya ettim. Haydi, cennete git, affıma mazhar ol.” müjdesiyle karşılaşır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar