damla

Cünüp iken beş şey haramdır:

1- Namaz kılmak,

2- Kur’an okumak,

3- Kur’an veya ayeti elleriyle tutmak,

4- Mescide girmek,

5- Kâbe’yi tavaf etmek.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar