gizemli yol

Melekler vardır. Bunlar nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Gökten yere inerler, yerden göğe çıkarlar. Bir halden başka bir hale girebilme özelliğine sahiptirler. Asla Allah’a asi olmazlar. Kendi aralarında mukarrepler ve peygamberler vardır. Meleklerin cümlesinin efdali şunlardır:

1- Cebrâil,

2- İsrâfil,

3- Mikâil,

4- Azrâil (as).

Herbirinin ayrı ayrı vazifeleri vardır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar