ağaçlı yol

Hayır, ancak şeriata uymakla hasıl olur. Şer de, şeriata uymamaktan doğar. Kimin ki bütün hal ve hareketlerinde arkadaşı şeriat değilse, o bütün mahvolanlarla beraber mahvolmuştur.

Güzel amel ve hareketler işle. Çalış. Gayret et. Fakat amellerine güvenme, dayanma. Zira şurası muhakkaktır ki, güzel amel ve hareketleri terk eden tamahkardır. Fakat onlara güvenip dayanan da kendini beğenmişin ve aldanmışın ta kendisidir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar