sabır

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Oruç, (Allah’a isyan ve günahlardan korunmak suretiyle cehenneme karşı bir) kalkandır.” (Dârimî,c.1, Savm 50, h.1778; İbni Mâce, c.2, Oruç, h.1639)

Yine Resûlullah (sav) buyurdu ki:

“Her şeyin bir zekatı vardır, cesedin zekatı da oruçtur.”

“Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenâb-ı Hakk’ın bu husustaki sünneti şudur:) Ameller, en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allahu Teâlâ Hazretleri (bir hadis-i kudsîde) şöyle buyurmuştur: “Oruç bundan hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti.”

“Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misdk kokusundan daha hoştur.”

“Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizî, c.4, Cihâd 3, h.1624)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar