cam şişeler

Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Ya Ali, sakın yalan söyleme. Sen zannedersin ki o yalan seni kurtarır. Sana lazım olan, doğruyu söylemektir. Sen zannedersin ki o doğru seni helak eder.” 

“Sıddık olan kimsenin lanet edici olması uygun değildir.” (Müslim, Kitâbu’l-Birr, 2597)

“Lanet edenler Kıyamet günü ne şefaatçi ve ne de (bir hususta) şahit olabilirler.” (Müslim, Kitâbu’l-Birr, 2598; Ebû Dâvud, 4907)

“Mümin; ayıplayıcı, lanet edici ve edepsizce sözler söyleyen âdi bir kimse olamaz.” (Tirmizî, Kitâbu’l-Birr, 1978)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Reklamlar