kadife gül

Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Ebu Bekir, İbrahim Halilullah’a benzer. Ömer, Musa Kelimullah’a, Osman, Harun Aleyhisselâm’a, Ali de bana benzer.” (Menakıb, s.356)

Ebu İmâmetü’l-Bahîlî (Radıyallâhu anh) dedi ki:

“Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Bir kişinin şefaati ile benim ümmetimden Rabia ve Mudil kabileleri miktarınca mümin cennete girer. O kişi, Osman bin Affan’dır.” (Menakıb, s.195)

Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz; Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ile otururken Hz. Osman çıkageldi. Efendimiz hemen ayaklarını topladı. Neden böyle yaptı, denildiğinde buyurdu ki: “Gökteki melekler Osman’dan haya ederken ben nasıl haya etmem.”

Resûl-i Ekrem (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Ali üç yerde efdal kılınmıştır.” Enes (Radıyallâhu anh) sordu: “Ya Resûlallah, bunlar nedir, bizi bilgilendir de bilelim, dedi. Peygaber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle hitap etti:

“Bu insanın hanımı Fatımatu’z-Zehra’dır. Hz. Allah Fatıma gibi zevceyi bana vermedi. Hasan ve Hüseyin gibi oğullara sahiptir. Bana bunlar gibi evlat da vermedi. Benim gibi bir kayınbabayı Allah ona nasip etti; ama bana nasip olmadı.”

Azizler!

Aşere-i mübeşşere (cennetle müjdelenen on sahabe efendimiz) şunlardır:

Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu anh)

Hz. Ömer bin Hattab (Radıyallâhu anh)

Hz. Osman bin Affan (Radıyallâhu anh)

Hz. Aliyyül Mürtaza bin Ebu Talip (Kerramallâhu vecheh)

Hz. Zübeyr (Radıyallâhu anh)

Hz. Talha (Radıyallâhu anh)

Hz. Abdurrahman bin Avf (Radıyallâhu anh)

Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah (Radıyallâhu anh)

Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas (Radıyallâhu anh)

Hz. Said bin Zeyd (Radıyallâhu anh).

Hz. Osman Zinnureyn efendimize sordular: “Bu şerefe ne ile ulaştın?” dedi ki: “Kitabullahı sağıma, sünnet-i Resûlullahı sol yanıma koydum. O zaman bildim ki, Allah (Celle Celâlühû) benim her halime vakıftır.” (Menakıb, s.210)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar