namaz kılan adam ve atı

Azizim!

Namazın içinde riayet edilecek altı husus vardır:

İhlas: Hz. Allah’ın gördüğünü düşünmek.

Tefekkür: Yaratılmış ne varsa Allah’tan olduğunu iyice benimsemek.

Havf: Hz. Allah’tan gereği gibi korkmak.

Reca: Arzu ve istekleri Mevlâ’mızdan dilemek.

Mücahede: Yukarıda sayılanların yerine gelmesi için nefsi zorlamak; ona galip gelmek, mağlup olmamak.

Rü’yet-i taksir: Kendini daima levm edip kusurlu görmek.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar