kalp yolu

“Kişi sevdikleriyle beraberdir.” (Hadis-i şerif, Tirmizî, c.5, Zühd 50, h.2390)

Salihleri seven salih, şakileri seven şaki olur. Bir kimse bir kulu Allah (cc) için severse muhakkak Allah (cc) onları cennette bir araya getirecektir. Ameli sevdiği zatın amelinden az olsa bile. Bunun sebebi zatın salihleri taat ve ibadetlerinden dolayı sevmesidir. Allahu Teâlâ, salih kullarına verdiği sevabı ona da verir.

Bu rivayetler iyi kişileri ve hayır ehlini sevmenin faziletine delildir. Fena adamlarla ülfet eden, kötü ahlak sahibi olur. Ariflerle sohbet eden de güzel hasletler kazanır. Onun için mümin, hemhal olacağı insanların arif ve hüsnü ahlak sahipleri olmalarına dikkat etmelidir.

Kul; lisanından Kelime-i Tevhid’i bırakmayarak, kalbini mâsivadan tecrit ederek, sırrını ehil olmayandan saklayarak, nefsini tezkiye ile temizleyerek ve nefsinin nazlarını terk ederek emrolunduğu şekilde itaat etmelidir.

Rabbinize ibadet ederek ahdinizi yerine getirin ki, cehennemden kurtuluş ile Allah (cc) derecelerinizi yükseltsin, sizi rızasına erdirsin.

Emr-i İlâhi’ye nail olmak muttaki arifler sohbetinde mümkündür. Ahlakı zemîmeden kurtulmak da, salihler meclisine devamla mümkündür.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Reklamlar