sepetteki renkli güller

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin Mecmuatü-l Ahzab isimli dua mecmuasının birinci cildinde aynen şöyle kayıtlıdır:

Her kim şu salavatı şerifeyi üç defa okursa yüz bin salavata bedeldir.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike, ve ma’dini esrârike ve ayni inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni mehabbetike ve imâmı hadratike ve hayri halkıke ve ehabbi halkı ileyke, abdike ve habîbike ve rasûliken-nebiyyi-l ümmiyyi’l-lezî hatemte bihi’l-enbiyâe vel-mürselîn. Ve alâ melâiketikel mukarrabîn. Min ehlis-semâvâti ve ehli’l-eradîne, rıdvânullâhi Teâlâ aleyhim ecmeîn. Bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Velhamdü lillâhi Rabbil âlemîn.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar