hayat kısa

Yüce dinimiz İslam cemaate çok ehemmiyet vermiş ve müslümanların cemaat ve birlik olmalarını teşvik etmiştir. Ümmetin birliğe ulaşmasında en büyük vasıta namazdır. Günde beş vakit camide birleşen, cemaatleşen müminler Rasûllerinin başkanlığında kaynaşacaklardır. Rasûlullah (sav) Efendimiz birçok hadis-i şeriflerinde namazların cemaatle kılınmasını emretmiştir.

Bir hadis-i şeriflerinde mealen: “Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda namaz cemaatle kılınmazsa şeytan onlara mutlaka galebe çalmıştır. Cemaate iyi tutun. Zira kurt, sürüden ayrılanı kapar.” buyurmuşlardır.

Diğer hadislerinde ise:

“Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda kıldığı namazdan yirmi beş kat fazladır. Şöyle ki, abdestini güzelce alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken mescid gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir günahı affedilir. Namazı kıldı mı, namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler:

“Ey Rabbimiz, buna rahmet et, merhamet buyur.”

“Sizden herbiriniz namazı beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir.” (Müslim, c.1, s.459, bab:49, h.(649) 272)

“Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur.” (Müslim, c.1, s.454, bab:46, h.(656) 260)

“Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirlerdi. (Nefsim kudret elinde olan Zat’a yemin olsun) ezan okutup namaza başlamayı, sonra halkın namazını kıldırması için yerime birisini bırakmayı, sonra da beraberlerinde odun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini üzerlerine yıkmayı düşündüm.” (Müslim, c.1, s.451, bab:42, h. (651) 252)

Demek ki beş vakit namazı yalnız olarak kılabildiğimiz gibi cemaatle de kılabiliyoruz. Hatta cemaatle kılmak sünnet-i müekkededir. Bu da vacip demektir. Yukarıdaki hadislere ve bu konudaki diğer hadislere göre farz diyen alimler de vardır. Bunun için iki veya daha fazla kişinin biraraya gelince namazlarını cemaatle kılmaları gerekir. Şu halde cemaatle namaz kılmak için birinin imam olması lazımdır. 

İMAMETİN ŞARTLARI

1- Müslüman olmak

2- Akıl-baliğ olmak

3-Erkek olmak (kadının kadına imameti meal kerâhe caizdir.)

4- Namaz sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerim ezberlemiş olmak

5- Özürlerden sâlim olmak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar