salavat resmi

Ey oğul! Haram yemek kalbini öldürür, helal yemek ise onu ihya eder. Lokma vardır kalbini nurlandırır, lokma vardır onu karartır. Lokma vardır seni dünya ile iştigal eder hale getirir, lokma vardır ahiretle iştigal ettirir. Lokma vardır sana dünyayı da ahireti de terk ettirir, lokma vardır seni dünya ile ahiretin Yaratanına rağbet ettirir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbani / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar