mekke resmi

Telbiye: Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ven-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek.

Hadis-i Şerifler:

“Hac ile umreyi peşpeşe yapınız. Çünkü körüğün demir, altın ve gümüşün pasını gidermesi gibi onlar da fakirlik ve günahları yok ederler. Makbul haccın sevabı mutlaka cennettir. Günü ihramlı olarak geçiren herhangi bir mümin güneşin batışıyla kesin olarak günahlarından kurtulur.”

“Hac yolunda telbiye getiren hiçbir mümin yoktur ki, yol boyunca sağ ve solunda bulunan taş, ağaç ve her şey onunla beraber telbiye getirmesin.”

“Cebrâil (as) bana gelip, ashabına emret, telbiye seslerini yükseltsinler. Çünkü telbiye haccın şiarındandır.” (Not: Ses yükseltmesi kadınlar için değil erkekler içindir).

“Telbiye sesini yükselten veya tekbir getiren herhangi bir kimse mutlaka müjdelenir:

“Ya Rasûlallah, cennetle mi müjdelenir?” denildi. “Evet” buyurdu. “Hergangi bir kimse sesini yükseltip telbiyede bulunursa, mutlaka güneş batıncaya kadar günahları affolunmuş olur.”

Rasûlullah (sav) Efendimize: “Amellerin hangisi daha faziletlidir?” diye sorulunca:

“Hacda telbiyede sesi yükseltmek ve kurban kesmektir.” buyurdu.

Cenâb-ı Hak cümlemize hacc-ı mebrur ihsan eyleye. Âmin.

Hadis Kaynak: et-Terğib vet-Terhîb, Kitâbu’l-Hacc’da

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar