güller güller

Marufu Kerhî (Rahmetullâhi aleyh) der ki:

“Allah kuluna hayır murat ettiği zaman cedel kapısını kapayıp amel kapısını açar. Şer murat ettiği zaman cedel kapısını açıp amel kapısını kapatır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -2

Reklamlar