güneşi taşıyan uçak

Allahu Teâlâ Ve Tekaddes Hazretleri’nden şehit kardeşlerimiz için rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil, gazi kardeşlerimiz için acil hayırlı şifalar dileriz.Bu günkü konumuz Allah (cc) yolunda cihad etmenin önemi ve cihatddan kaçınmanın cezası. Buyurun okuyalım:

Cihadın Ehemmiyetini Bildiren Ayet-i Kerimeler

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden dönerse, Allah’ın müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir kavim getirir ki, onlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından (dedikodusundan) çekinmezler. Bu, Allah’ın lütfu ve inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan, en çok bilendir.” (Mâide Sûresi, ayet 54)

“(Yeryüzünde) bir fitne kalmayınca ve din tamamıyle Allah’ın oluncaya kadar onlarla muharabe edin. Eğer vazgeçerlerse (onları bırakın). Şüphesiz ki Allah, ne yapacaklarını hakkıyle görücüdür.” (Enfâl Sûresi, ayet 39)

“Eğer yüz çevirirlerse (korkmayın). Bilin ki Allah sizin Mevla’nızdır. Ne güzel Mevla’dır ne güzel yardımcıdır O.” (Enfâl Sûresi, ayet 40)

“Siz hacı sakalığını, Mescid-i Haram’ın imarını Allah’a, ahiret gününe inanan, Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar (bu iki sınıf) Allah yanında bir olmazlar. Allah, zalimler gürûhuna hidayet vermez.” (Tevbe Sûresi, ayet 19)

Cihad Yapmamanın Cezasını Bildiren Âyet-i Kerimeler

“Ey iman edenler, eğer küfr (ve inkar) edenlere itaat ederseniz sizi ökçelerinizin üstünde (gerisin geri küfre) çevirirler de dünyada da, ahirette de büyük zarara uğrayanların haline dönersiniz. Hayır, sizin yariniz, yardımcınız Allah’tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır.” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 149-150)

“Eğer (emrolunduğunuz bu cihada) elbirlik çıkmazsanız (Allah) sizi pek acıklı bir azaba dûçar eder ve yerinize sizden başka (itaatli) bir kavmi getirir. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Allah her şeye hakkıyle kâdirdir.” (Tevbe Sûresi, ayet 39)

“Allah’a iman edin, Rasûlünün maiyyetinde cihada gidin diye bir sûre indirildiği zaman içlerinde servet sahibi olanlar senden izin isteyip: “Bırak bizi (harbe gidemeyip) oturanlarla beraber olalım” dediler.” (Tevbe Sûresi, ayet 86)

“Onlar oturanlarla beraber olmalarını hoş gördüler. Kalplerine mühür vurulmuş onların. Bundan dolayı onlar (cihadda olan hikmeti, gayeyi, Rasûle muvafakattaki saadeti, ondan geri kalmanın şekavetini) iyice anlamazlar.” (Tevbe Sûresi, ayet 87)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

ilahi

Reklamlar