çiçekli ok

Aziz ve Celîl olan şöyle buyurur:

“O, bütün salihleri kendisine dost edinir.” (A’raf Sûresi, ayet 196)

Allah, salih kullarına hem zahiren hem de batınen sahip çıkar. Onların zahirlerini hikmet eli ile, batınlarını da ilminin eli ile terbiye eder. Böylece salih kullar Allah’ın gayrından korkmazlar. O’nun gayrından bir şey beklemez, ummazlar. Sadece O’ndan alırlar. Sırf O’nun için, O’nun rızası için verirler. O’nun gayrına karşı ürkek dururlar. Ancak O’nunla ünsiyet ederler. Ancak O’nunla tatmin olur ve huzura kavuşurlar.

Bu zaman ahir zamandır. Onda hakikatleri tersine çevirme hareketleri çoğaldı. Hakikatler tersyüz edilir oldu. Bu zaman bir fetret devridir, nifak devridir, yalancılık devridir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar