yeşil pencere

Havle binti Hakîm (r.anhâ)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlulllah (sav)’ın şöyle buyurduğunu işittim:

“Şüphesiz ki sizden biriniz bir yerde konaklar da:

“Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ haleka.”

(Anlamı: Allah’ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum.)

derse, oradan ayrılıncaya kadar, oradaki hiçbir şey o kimseye zarar veremez.”

Hadis Kaynak: Dârimî, c.2, İsti’zan 48, h.2683; Müslim, c.3, Zikir 54 (2708); Muvatta, İsti’zan 34)

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar