güllü kitaplar

Evlad!

Hak Celle Ve Âlâ Hazretleri kullarına kendi rızasını kazandırmak için Kur’ân’ı Mübinî ile beyan ederek buyurur ki:

“İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şeylerle mücadele et. Ağır söz ve şiddet olmaksızın yumuşaklıkla ve yolların en güzeliyle söyle ki, Hakk’a boyun eğsinler.” (Nahl Sûresi, ayet 125)

“Din Nasihattir.” (Müslim, c.1, s.74, h.55)

Allah’a, Kitabına, Rasûlüne, müslümanların imamlarına ve bil-umum müslümanlara nasihattir. Hadis-i şerifin manası şudur ki; dinin direği ve kıvamı nasihatten ibarettir. Nitekim “Hac Arafat’tır” denildiği gibi, ahaliye nasihat etmek, din ve dünyalarına faydalı olan şeyleri kendilerine göstermek, onlara öğretmek, kusurlarını görmezlikten gelmek, onlara eza etmemek, yardımlarına koşmak, zararlarını gidermek, iyiliği emretmek ve kötülüğü nehy etmek, büyüklerine hürmet küçüklerine şevkatte bulunmak, aldatmamak, hased etmemek, kendisi için dilediğini onlar için de dilemektir. Kötü gördüğünü onlar için de kötü görmek, onların mallarını, canlarını müdafa etmek, kendilerini bu sayılan şeylerle ahlaklanmaya teşvik etmek ve taatlarını yerine getirmek için neşelerini artırmak, öğütten geri kalmamaktır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar