Hz. Ebu Bekir (r.a)'in mescidi

Farzın tehirinde, vacibin terkinde veya tehirinde yapılan secdeye sehiv (yanılma) secdesi denir. Namazın vaciplerinden birisi unutularak terk edildiği veya tehir edilip de namazda iken bu yanlışlık hatırına gelirse, namazı kılıp imam sağ tarafına, yalnız kılan kimse iki tarafına selam verdikten sonra (Allahu ekber) diyerek birbiri ardına iki defa secdeye varılır. İkinci secdeden sonra oturup, “tahıyyat, salli-bârik ve rabbenâ” duaları okunarak selam verilir. Eğer selam verdikten sonra sehiv secdesini unutur ve yerinden kalkarsa namaz olur fakat sevabı eksilir. Kasden sehiv secdesini terk ederse namazı yeniden kılması icap eder. Vaciplerden birini bilerek terk etmek tahrîmen mekruh olduğundan ikâbı müstehaktır.

Sehiv secdesinin hangi hallerde gerektirdiğini bilmek için namazın vaciplerini iyice öğrenmek gerekir.

Kaynak Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar