çiçekli kalp ateşi

Gerek kendi hakkında, gerekse başkaları hakkında Allah’a teslim ol. O’na da, mahlukatına da güzel bir edeple davran. Kendine de başkalarına da zulmetme, haksızlık etme. Zira hiç şüphe yok ki, zulüm dünyada da, ahirette de zulmetlerden, karanlıklardan, insafsızlıklardan ibarettir. Zulüm kalbi karanlıklara gömer, yüzü ve amel defterlerini karartır. Zulmetme, haksızlık ve insafsızlık etme. Zalime de yardımcı olma. Zira Rasûlullah (sav) şöyle buyururlar:

“Kıyamet günü bir nidacı (tellâl) nidâ eder, der ki:

“Hani zalimler nerede? Hani zalimlerin avanesi nerede? Hani zulüm ve haksızlık fermanını yazması için zalimlere kalemi gösterenler nerede? Hani onlara kalem hazırlayanlar ve mürekkep tutanlar nerede? Hepsini toplayınız ve ateşten bir tabutun içine koyunuz!”

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar