akvaryumdaki balık

Es-Selâmü aleyküm kıymetli kardeşlerim..

Zaman zaman bizlere yöneltmiş olduğunuz bir soru var: Bazı kardeşlerimiz tasavvuf yoluna girmek istediklerini ve bu yolda kendilerine rehber olacak bir kişiye kendilerini yöneltmemizi rica ediyorlar. Biz de kendilerine bu yolun manevi bir yol olduğunu, bu taleplerini Allahu Teâlâ’ya samimiyetle arz ederlerse Rabbimizin kendilerine inşallah yolları açacağını naçizane belirtiyoruz. Rabb’lerine durumlarını arz ederken bu duayı da vesile edebileceklerini ekliyoruz.

Bugün bu yöndeki sorulara genel bir cevap olması bakımından, Pirimiz, Gavsu’l-Azam, Sultanü’l Evliya, eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkadir Geylani (ks) Hazretlerinin bu konudaki kıymetli tavsiyelerine kulak verip istifade edelim inşallah.

Buyuruyorlar ki:

“Eğer birisini Allah yolunda sohbetdaş edinmek istersen, herkesin evine çekildiği ve gözlerin uykuya daldığı bir anda güzelce bir abdest al. Sonra namaza dur. Namazın kapısını abdestle aç. Rabbinin kapısını da namazla aç. Namazı bitirince de isteyeceğini isteyerek de ki:

Ey Rabbim! Rehberlerden, senden haber verenlerden, sana ibadet için inzivaya çekilenlerden, halifelerden, nâiblerden hangisi ile sohbetdaş olayım? Hangisini kendime sohbet arkadaşı edineyim?

Kendine Allah yolunda sohbet arkadaşı seçmek hususunda işte böyle dua et, yakar. Şunu unutma ki, Allah kerimdir, kerem ve ihsan sahibidir. Seni boş çevirmez. İsteğine uygun olanı kalbine ilham eder, özüne vahyeder sana açıklar. Kapıları açar. Sana yolu aydınlatır.

Yine unutma ki, arayan ve didinen aradığını mutlaka bulur.

Nitekim, Aziz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:

“Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince, biz onlara elbette yollarımızı gösteririz.”  (Ankebut Suresi, ayet 69)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf.488-499 / Abdülkadir Geylani (ks)