dua eden Müslüman genç

İbrahim bin Ethem (Rahmetullâhi aleyh)’e sormuşlar:

“Bu kadar dua ediyoruz, niçin kabul olmuyor?”

Uzunca bir murakabeden sonra şöyle cevap verdi:

“Kardeşlerim, kalbiniz şu on şeyde ölü haldedir:

1- Allahu Teâlâ’ya inandım dersiniz; fakat emirlerini yerine getirmezsiniz.

2– Allah kullarını irşâd etmek üzere kitabullah göndermiştir. Ona itibar etmezsiniz.

3- İnsanın asıl düşmanı şeytandır. Bunu bildiğiniz halde onun peşinden gidersiniz.

4- Allah’ın “Habibim” dediği Resûlullah’ı severiz dersiniz; fakat O’nun sünnetini terk edersiniz.

5- Cenneti istersiniz, ancak onun kapısını açacak amel işlemezsiniz.

6- Ateşten korktuğunuzu söylersiniz; ama ondan kurtaracak amelleri yapmazsınız.

7- Bilirsiniz ki ölüm her an karşınızdadır; fakat ona hiç hazırlanmazsınız.

8- Ölülerinizi toprağa verirsiniz; fakat ölümün kendi başınıza geleceğini düşünmezsiniz.

9- Kur’an bize başkalarının ayıbını aramayın diye emrettiği halde bundan bir türlü vazgeçemezsiniz.

10- Mevla’nın verdiği bunca nimeti istediğiniz gibi sarf edersiniz; ancak karşılığında çok az şükredersiniz.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar