mini fotoğraf makinası

Hiçbir kimse müstesna olmamak üzere sizden her biri kıyamet günü getirilir. Bu arada yanında dünyada iken iyilikleri ile kötülüklerini yazmakla vazifeli melekler bulunur. Bu meleklerin beraberinde doksan dokuz sicil defteri vardır. Her sicil defterinin büyüklüğü gözün alabildiği yer mesafesindedir. Orada kişinin iyilikleri, kötülükleri ve kendisinden bütün sadır olanlar mevcuttur. Kendisine bunları okuması söylenir, o da okur. Eğer dünyada iken iyilikler yapmamışsa okuyamaz. Zira dünya hikmet evidir, çalışma yeridir. Orada çalışıp güzel amel ve hareketlerde bulunmak gerekir. Ahiret ise kudret yeridir, dünyadaki güzel amel ve hareketlerin ecrini alma yeridir. Eğer dünyada güzel amel ve hareketlerde bulundu ise ahirette onların ecrine nâil olur.

Dünya hayatı birtakım aletlere ve sebeplere ihtiyaç gösterir. Yani dünya hayatında birçok şeyler birtakım alet, edevât, uzuvlar ve sebeplerle olur. Mesela konuşmak dil ile, işitmek kulak ile olur. Ahiret hayatında ise aletlere ve sebeplere ihtiyaç yoktur. Orada işler aletsiz, uzuvsuz ve sebepsiz de olur. Mesela sizden biri dünya hayatı ile ilgili sicil defterindekileri  inkara kalkışırsa, kendi uzuvları dile gelerek bütün o defterdekileri açıklar. Her uzuv, dünyada işlemiş bulunduğu bütün amelleri başlıbaşına açıklar.

Ey insanlar! Sizler büyük işler için yaratıldınız. Fakat bundan haberiniz bile yok.

Aziz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:

“Sizi boş yere yarattığımızı ve bize asla döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?” (Müminûn Sûresi, ayet 115)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar