masadaki Kuran

Abdullah İbni Mesud (Radıyallâhu anh) demiştir ki:

“Nisâ Sûresinde dört ayet vardır. Bunlar dünya ve ahiretten hayırlıdır:

1- Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. (Nisâ Sûresi, ayet 48)

2- Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tevbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. (Nisâ Sûresi, ayet 64)

3- Eğer size yasaklanan (günah) ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. (Nisâ Sûresi, ayet 31)

4- Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. (Nisâ Sûresi, ayet 110)

Çünkü Allah dünyada bir kimsenin ayıbını örterse ahirette de örter.” (Tenbihü’l-Ğafilin, s.79)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar