buzlu gül

Hz. Ali (Kerremallâhu veche)’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetim on beş kötülüğü işlerse başına belalar iner.”

Ashab: “Ey Allah’ın Resûlü, onlar nelerdir?” dediler. Buyurdular ki:

1- Ganimet, mal, kredi, sermaye belli kişiler arasında devrettiği zaman,

2- Emanet, ganimet sayılıp ona riayet kalmadığı zaman,

3- Zekat, angarya ve cereme sayıldığı zaman,

4- Erkeler hanımlarına itaat edip,

5- Annelerine saygısız davrandığı zaman,

6- Kişi arkadaşına karşı iyi olup,

7- Babasına sıkıntı çektirdiği zaman,

8- Mescidlerde Allah ve Resûlünün istemediği sözler yükseldiği zaman,

9- Aşağılık kimseler topluma reis olduğu zaman,

10- Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram edildiği zaman,

11- Her türlü içki bol bol tüketildiği zaman,

12- Lüks ve israf olan ipekli elbiseler giyildiği zaman,

13- Şarkı söyleyenler çoğalıp her iş için çağrıldıkları zaman

14- Her türlü çalgı aletleri kullanılıp elde edildiği zaman

15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarını lanetlediği zaman.

İşte o zaman ve durumlarda bir kızıl rüzgar veya topluca yere batmak veya şekil ve kılık değişmesi gibi belaları bekleyin.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, Fiten 38, h.2210-2211

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Reklamlar