sarkan çiçek

“Dikkat edin! Cennet için hazırlanan var mı? Orada hiçbir dert ve tehlike yoktur. Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki, o cennet tamamıyla parıldayan bir nurla doludur. Her tarafında güzel kokular dalgalanmaktadır. Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler, ebedi, pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır. Orası; yüksek, güzel ve selim yurtlarda parlak hayat sürülen bir yerdir. Dediler ki:

“İşte bizler ona hazırlananlarız ya Resûlallah”

Buyurdu ki:

“İnşaallah deyiniz.”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, 2032

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar