tüy

Mansur Ebu Mücahid (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

Bir adam Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelerek:

“Bana öyle bir tavsiyede bulun ki, onu yerine getirdiğimde Allah’ın ve insanların sevgisini kazanayım.” dedi.

Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Dünyaya değer verme ki, Allah seni sevsin. Dünyayı insanlara bırak ki, insanlar da seni sevsin.”

Hadis Kaynak: Hilyetü’l-Evliyâ Sıfâtü’s-Safve, c.6, s.204)

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar