çiçek ve kuş

Kim ki kurtuluş isterse mürşidlerin (şeyhlerin) ayaklarının tozu, toprağı olsun. Bu şeyhlerin hususiyetleri nelerdir? Onlar dünyevi menfaatlere asla iltifat etmezler. İnsanlara dayanıp güvenmezler. Yalnız Allah’a dayanırlar, Allah’a güvenirler. Dünyaya da, insanlara da adeta veda etmişlerdir. Arşın altından yerin dibine kadar her türlü menfaat, endişe ve duygularına veda etmişlerdir. Onlar Allah’tan gayrı her şeye, hem de bir daha dönmemek üzere veda etmişlerdir. Onlar kendilerini de, diğer varlıkları da kalplerinden silip atmışlardır. Bu hallerinde, Aziz ve Celîl olan Rabbları ile beraberdirler. İnsanlarla ve diğer varlıklarla olan münasebet ve alakaları ise şekildir, zahiridir. Kalbi ve ruhi değildir.

Allah sevgisine talip olan kişi kendi nefsinden geçmelidir. Ortada kendi nefsi var olduğu müddetçe Allah sevgisine talip olan kişi bir heves ve hezeyan içinde olmaktan öteye geçemez. Zoraki ve yapmacık zâhidlik ve âbidlik taslayanların çoğu kulun kullarıdır. Allah’ın kulları ile Allah’a şirk koşmaktadırlar. Çünkü âbidlik ve zâhidlik görünüşü içinde bulunmalarına rağmen, içlerindeki nefs ve diğer insanlara olan alaka capcanlı durmaktadır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

ilahi

Reklamlar