ravza

Mustafa Hayri Malatyevî (ks) şöyle tavsiye etmiştir:

“Ey oğul! Kalbin Allah ile, cesedin ibadet ile, zat-ı âlin mürşide hizmet ile, ayağın İslam’a uymakla bekâ bulsun. Unutmayın ki, kişinin evliyayı görmesi, ibadet ve itaatinin artmasına vesiledir.

Güzel evlatlarım! Dört şey, dört yerde saklıdır; onlar başlarını bu dört yerden çıkarır:

1- Allah’ın rızası, ibadet ve itaatte saklıdır.

2- Allah’ın darılması, hatalarda saklıdır.

3- Rızkın bolluğu olan güzel geçim, sevaplarda saklıdır.

4- Rızkın darlığı, kaza ve belalarda saklıdır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Reklamlar