eski Kabe

Malum olduğu üzere Beytullah taştan ve topraktan yapılmıştır. Beytullah ortadan kaldırıldığında bütün müminler birbirine secde yapıyor gibi görünür. Oysa Allahu Teâlâ buyurur ki:

“(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki, ehl-i kitap, onun, Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah, onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.” (Bakara Sûresi, ayet 144)

Zira orada Beytullah’a Hak Teâlâ’nın daimi bir tecellisi vardır. Allahu Teâlâ Hazretleri Beytullah’a ezelî zatı ile tecelli ettiği için inananların kıblesi olmuştur. Onsuz namaz ibadeti ve tavaf yerine gelmez. Kişinin göğsü Kâbe’ye dönmedikçe namazı, Hacerü’l-esved’e dönmedikçe de tavafı yerine ulaşmaz. İşte müminlerin secdesi, Beytullah’ın taşına ve toprağına değil, Cenâb-ı Hakk’ın emrine ve oradaki zat tecellisine, yani Kâbe’nin sahibi olan Allah’adır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Kabe İlahileri

Reklamlar