kuzine

Dört şey vardır ki, kalbin salâhı bunlarla kaimdir:

Birincisi: Yiyip içtiğine dikkat etmektir. Haram ve gayri meşru kazançlarla beslenmemek, haram lokmaya midede yer vermemektir.

İkincisi: Allah’a taat, ibadet ve kulluk için bütün meşgalelerden sıyrılmış bir zemin hazırlamaktır. Bu sıyrılış, kalbi bir sıyrılış olmalıdır.

Üçüncüsü: Ruhi, manevi, ahlaki asalet ve şerefini korumaktır.

Dördüncüsü: Kişinin Allah’a bağlanmasına engel olacak her türlü meşgaleyi terk etmektir.

Helal lokma meselesi gayet mühimdir fakat senin bundan haberin bile yoktur. Bu mesele, tam ve ileri derecede bir takva sahibi olmakla halledilir. Her an Allah’ın huzurunda bulunduğunu hissetmekle halledilir. Dinin hududunu ve esaslarını korumak için Allah aşkı ve şevki ile şevklenmekle halledilir.

Mümin yediği içtiği şeyler bahsinde şöyle bir durur. Onların helal olup olmadıklarına, helalinden ve alınteri ile kazanılıp kazanılmadıklarına, Kuran’a ve sünnete uyup uymadıklarına dikkatle bakar. O bilir ki, Allah’a yakınlığın yolu birinci derecede helal lokmadan geçer. Bundan başka, Allah’ın emri dahilinde emreder, nehyi dahilinde nehyeder. Allah’ın ilmi ile bilir, yardımı ile yardım eder.

Ölmeden önce Allah ile olan ahidlerinizi yenileyiniz..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar